کیفیت، روش ما برای پیشبرد و حمایت از جهش تولید

شرکت توان پرتو با بهره گیری از دستگاه های نیمه اتومات در خط تولید و نظارت مستمر واحد کنترل کیفیت توانسته است کیفیت محصولات تولیدی را در سطح بالایی ثابت نگهدارد. بهبود کیفیت محصولات داخلی و امکان رقابت‌پذیری باعث افزایش پایه قدرت پولی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و در نهایت موجب اقتدار اقتصادی کشورمان می گردد.