اجرای ۴ کیلومتر روشنایی معابر دیزدر شاندیز

اردیبهشت ۱۳۹۰ پروژه اجرای روشنایی معابر دیزدر به طول ۴ کیلومتر کلید خورد و پس از دو ماه به اتمام رسید.

مشخصات پروژه :

 •  ۱۳۰ تیر گالوانیزه گرم ۸متری با دستک ۲ متری
 • چراغ رفلکتوری گلنور
 • لامپ متال هالید ۷۰W بهمراه ترانس
 • کابل خودنگهدار ۱۶+۲۵*۲ جهت ارتباط بین تیرها
 • فنداسیون بتونی  ۸۰*۴۰*۴۰
 • تابلو کنترل روشنایی هوشمند قابل کنترل از راه دور
  روشنایی معابر دیزدر
  روشنایی معابر دیزدر

  روشنایی معابر دیزدر